Under hela min uppväxt har jag haft svårt med det sociala samspelet. Jag var hyperaktiv och hamnade ofta i konflikter med elever och lärare under skolåren. Engagerade föräldrar, lärare och skolledare har på olika sätt gett mig det stöd som behövdes för att jag skulle klara min skolgång. Som tioåring började jag träna hockey, trots avrådan från läkare som menade att mina svårigheter skulle orsaka problem i en lagidrott. Min kampvilja och energi på hockeyplan visade på ett annat resultat och detta gjorde mig snabbt till en framgångsrik spelare och som ung tonåring blev jag erbjuden att spela hockey i USA. I dag är jag 40 år, gift familjefar till två flickor och föreläsande entreprenör.

Som representant i organisation VÅGA SATSA VINN delar jag med mig av mina erfarenheter, vad som hjälpt och stjälpt på vägen och om lösningarna för att övervinna hinder. Ingen lätt situation, men jag har fixat det.

Mitt motto genom livet har alltid varit att de är olikheterna som berikar och som för oss framåt. Ensam är vi inte starka men tillsammans blir vi ett mästerverk

Rulla till toppen