Foto på Tommy

Mötesplats för alla!

En föreläsning om vad en idrottsförening kan betyda för den enskildes utveckling och välmående.

Om föreläsningen

En föreläsning om vad en idrottsförening kan betyda för den enskildes utveckling och välmående. I denna föreläsning berättar Tommy om vikten av att tillhöra en idrottsförening. Hans tankar utgår från hans egen tid som aktiv spelare i en hockeyförening som var ett stort stöd under många år. Mycket pga. bra ledare som var goda förebilder och hade ett bemötande där alla var lika värda. Tommy menar att ett gott ledarskap är av största betydelse.

Vad lägger man in i gott ledarskap?

Tommy har reflekterat över detta och lyfter frågor som:

  • Är vår förening en plats där det finns jämlikhet och tillgänglighet för vem som?
  • Ser jag, individen i föreningen, utifrån den hen är?
  • Hur jobbar vi med attityd och bemötande i vår förening?
  • Motverkar vi utanförskap?
  • Ser vi möjligheterna, inte bara problemen?
  • Vilka farhågor kan man som ledare få för det som kan uppfattas som annorlunda? 

Med denna föreläsning vill Tommy visa på hur viktigt det är med föreningslivet för barn/ ungdom som har hamnat eller kan hamna i ett utanförskap. Hur värdefullt det är med en förening och med bra ledare som ser alla i gruppen och där man behandlas utifrån förutsättningar som finns utan att särskiljas.

Upplägg

  • Föreläsningen kan ges på plats, på distans eller förinspelad.
  • 1 föreläsare.
  • Längd ca 1 tim exkl. frågestund.
  • 20 min frågestund.

Smakprov

Rulla till toppen